2014 – 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa

esfivp-logo-pilkas-1024x396

UAB „Regrafas“ įgyvendina projektą „Technologinių ekoinovacijų diegimas UAB „Regrafas“. Projektas skirtas naujų technologinių ekoinivacijų, kurias įdiegus mažėja neigiamas aplinkos poveikis aplinkai ir tausojami gamtos ištekliai, diegimui. Projekto dėka bus įsigyta moderni gamybinė įranga, patobulinti šiuo metu gaminami produktai, mažės gamyboje susidarančių atliekų kiekis, bus taupomi gamtos ištekliai, mažinama aplinkos tarša, didės įmonės darbo našumas ir konkurencingumas.

Finansavimo ir administravimo sutartis su VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ pasirašyta pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.2-LVPA-K-837 „Eco-inovacijos LT+“.

Projekto finansavimas – 522466 Eur iš Europos regioninės plėtros fondo.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2018 m. kovo 1 d. iki 2019 m. vasario 28 d.